Asst. Prof.

Saygın ABALI


School of Medicine

Department of Medical Sciences

Pediatric Health and Diseases

Biography

İzmir Fen Lisesi'nden 1999 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 2005 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nde çalıştı ve 2011 yılında İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını aldı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı'nda göreve başladı ve 2014 yılında Çocuk Endokrinolojisi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lüfti Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. 2017 yılından beri Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesidir ve halen Acıbadem Atakent Hastanesi'nde çalışmaktadır.

Education Information

2011 - 2014

2011 - 2014

Post Doctorate of Medicine

Marmara University, School Of Medicine, Turkey

2005 - 2011

2005 - 2011

Expertise In Medicine

Istanbul University, Turkey

1999 - 2005

1999 - 2005

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Faculty Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

2011

2011

Expertise In Medicine

Gestasyon yaşı 34 haftanın altında olan preterm yenidoğanlarda tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Istanbul University

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

28th ESPE Summer School, Kildare, Ireland

Health&Medicine

European Society for Paediatric Endocrinology

2013

2013

ESPE Science School, Acre/Haifa, Israel.

Health&Medicine

European Society for Paediatric Endocrinology

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, Department of Medical Sciences

2011 - 2014

2011 - 2014

Research Assistant PhD

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2005 - 2010

2005 - 2010

Research Assistant PhD

Istanbul University, Instıtute Of Chıld Health, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyesi

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, Department of Medical Sciences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Development of reproductive system and puberty

Undergraduate

Undergraduate

Growth disorders in childhood

Undergraduate

Undergraduate

Growth Problems

Undergraduate

Undergraduate

Pediatric Endocrinology Cased Based Education

Undergraduate

Undergraduate

Metabolic Emergencies

Undergraduate

Undergraduate

Adolesence

Undergraduate

Undergraduate

Puberty

Undergraduate

Undergraduate

Assesment of Growth

Undergraduate

Undergraduate

Hypoglycemia

Undergraduate

Undergraduate

Diabetic Ketoacidosis

Undergraduate

Undergraduate

Disorders of Sexual Development

Undergraduate

Undergraduate

Growth and Puberty

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Molecular Diagnosis of Monogenic Diabetes and Their Clinical/Laboratory Features in Turkish Children

Gökşen Şimşek R. D. , Yaşilkaya E., Özen S., Kör Y., Eren E., Korkmaz Ö., et al.

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.0, no.0, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2020

2020

Nationwide Turkish Cohort Study of Hypophosphatemic Rickets

Şıklar Z., Turan S., Bereket A., Baş F., Güran T., Akberzade A., et al.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.12, pp.150-159, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2020

2020

A rare cause of hypertension in childhood: Answers.

Kucuk N., Yavas Abalı Z., ABALI S. , Canpolat N., YEŞİL G., Turan S., et al.

Pediatric nephrology (Berlin, Germany), vol.35, pp.79-82, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2020

2020

A rare cause of hypertension in childhood: Questions.

Kucuk N., Yavas A., Abali S. , Canpolat N., Yesil G., Turan S., et al.

Pediatric nephrology (Berlin, Germany), vol.35, pp.77-78, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2019

2019

Liraglutide in Children and Adolescents with Type 2 Diabetes.

Tamborlane W., Barrientos-Pérez M., Fainberg U., Frimer-Larsen H., Hafez M., Hale P., et al.

The New England journal of medicine, vol.381, pp.637-646, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2019

2019

Exome Sequencing of a Primary Ovarian Insufficiency Cohort Reveals Common Molecular Etiologies for a Spectrum of Disease

Jolly A., Bayram Y., Turan S., Aycan Z., Tos T., Abali Z. Y. , et al.

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.104, no.8, pp.3049-3067, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2018

2018

Incidence of Type 1 Diabetes in Children Aged Below 18 Years during 2013-2015 in Northwest Turkey

Poyrazoglu S., Bundak R., Abali Z. Y. , Onal H., Sarikaya S., Akgun A., et al.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.10, no.4, pp.336-342, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2018

2018

The Distribution of Different Types of Diabetes in Childhood: A Single Center Experience

Haliloglu B., ABALI S. , Bugrul F., Celik E., Bas S., Atay Z., et al.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.10, no.2, pp.125-130, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2018

2018

Response to growth hormone treatment in very young patients with growth hormone deficiencies and mini-puberty

Cetinkaya S., Poyrazoglu S., Bas F., Ercan O., Yildiz M., Adal E., et al.

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.31, no.2, pp.175-184, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2017

2017

Retinal Ganglion Cell Loss in Children With Type 1 Diabetes Mellitus Without Diabetic Retinopathy

Karti O., Nalbantoglu O., Abali S. , Ayhan Z., Tunc S., Kusbeci T., et al.

OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING RETINA, vol.48, no.6, pp.473-477, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2016

2016

Risk factors for mortality caused by hypothalamic obesity in children with hypothalamic tumours

Haliloglu B., Atay Z., GÜRAN T., Abali S. , Bas S., TURAN S., et al.

PEDIATRIC OBESITY, vol.11, no.5, pp.383-388, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2016

2016

Etiologic Distribution and Characteristics of Patients with Short Stature in a Pediatric Endocrinology Clinic

Ozcan S., Abali S. , Atay Z., Haliloglu B., Bas S., Ozturk G., et al.

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.86, pp.457-458, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

2015

2015

Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group

Darendeliler F., Yesilkaya E., BEREKET A., Bas F., Bundak R., Sari E., et al.

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.7, no.3, pp.183-191, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2015

2015

Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study

Yesilkaya E., BEREKET A., Darendeliler F., Bas F., Poyrazoglu S., Aydin B. K. , et al.

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.7, no.1, pp.27-36, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2013

2013

Infantile loss of teeth: odontohypophosphatasia or childhood hypophosphatasia

Haliloglu B., GÜRAN T., Atay Z., Abali S. , Mornet E., BEREKET A., et al.

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.172, no.6, pp.851-853, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2012

2012

Effect of Iron Supplementation on Development of Iron Deficiency Anemia in Breastfed Infants

Gokcay G., Ozden T., Karakas Z., Karabayir N., Yildiz I., Abali S. , et al.

JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, vol.58, no.6, pp.481-485, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2017

2017

CDH3 gene related hypotrichosis and juvenile macular dystrophy – A case with a novel mutation

KARTI O., ABALI S. , AYHAN Z., GÖKMEYDAN E., NALÇACI S.

American Journal of Ophthalmology Case Reports, vol.7, pp.129-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2017

2017

Ergenlik döneminde hipotiroidiye bağlı boy kısalığı

Özlük A., Abalı S. , Tamer İ.

The Journal of Turkish Family Physician, vol.8, no.3, pp.79-82, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Poncet's Disease: Reactive Arthritis Due to Tuberculosis

Akturk H., Soydemir D., Abali S. , Somer A., Yekeler E., Koksalan K., et al.

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.10, no.2, pp.72-75, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

2012

2012

Türk çocuklarında kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği referansları

Abalı S. , Turan S., Bereket A.

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, vol.8, pp.42-47, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi

EKİCİ B., ABALI S. , SÜTÇÜ M., BOZKURT B., TATLI B., AYDINLI N.

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi, vol.3, pp.74-78, 2011 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Gastroözofageal reflü hastalığı olgularında başvuru semptomları ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi

ÖZTÜRK Y., AKMAN N., ARSLAN N., HIZLI Ş., BEKEM Ö., ABALI S. , et al.

Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi, pp.91-94, 2004 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Beyin ölümü kavramı ve DEÜTF anestezi yoğun bakım ünitesindeki olguların retrospektif incelenmesi

CAN C., GÖKER U., ABALI S. , ÇİFTÇİ T., DOKSÖZ Ö., İYİLİKÇİ KARAOĞLAN L., et al.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.313-318, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

A rare cause of hypercalcemia: Congenital Lactase Deficiency

Eltan M., Alavanda C., Abalı S. , Yavaş Abalı Z., Kaygusuz S. B. , Gürpınar Tosun B., et al.

59th Annual Meeting, ESPE 2021 Online, 22 - 26 September 2021, vol.94, pp.75

2021

2021

Nadir bir hiperkalsemi nedeni: Konjenital laktaz eksikliği

Eltan M., Alavanda C., Abalı S. , Kaygusuz S. B. , Gürpınar Tosun B., Seven Menevşe T., et al.

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ OLGU SUNUMLARI -10-, İzmir, Turkey, 9 - 10 April 2021, pp.97

2020

2020

Osteogenezis İmperfekta Tip XIII: Novel BMP1 Mutasyonu – Novel Fenotip

Kaygusuz S. B. , Arman A., Abalı S. , Kırkgöz T., Eltan M., Ata P., et al.

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi, Ankara, Turkey, 30 October - 01 November 2020

2019

2019

Congenital talipes equinovarus and bowing of femur due to homozygous TRPV6 mutation

Abalı S. , Alanay Y.

The 58th Annual ESPE Meeting, Vienna, Austria, 19 - 21 September 2019

2019

2019

Obeziteye giden fetal ve neonatal yollar

Abalı S.

Neonatal Gastrointestinal Hastalıklar ve Beslenme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 November 2019, pp.1

2019

2019

Rare causes of osteogenesis imperfecta are common in consanguineous pedigrees

Kaygusuz S. B. , Arman A., Abalı S. , Ata P., Kırkgöz T., Eltan M., et al.

The 58th Annual ESPE Meeting , Vienna, Austria, 19 - 21 September 2019, pp.214

2019

2019

Laparoscopıc adrenalectomy in a child wıth MEN 2A syndrome

Tander B. , Abalı S. , Cevık M. , Hafız G.

ESPES, Vicenza, Italy, 11 - 13 September 2019, pp.156

2019

2019

Pseudohipoaldosteronizm Tip 1 tanılı 3 farklı olgu

Küçük N., Baş Ş. S. , Tözendemir Z., Mehmetoğlu S., Yılmaz M., Abalı S. , et al.

Uluslararası Katılımlı 10.Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.259

2019

2019

Gebelik haftasına göre küçük bebekler: SGA tanımını gözden geçirmek gerekli mi?

Abalı S. , Beken S., Korkmaz Toygar A. , Semiz S.

XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

2019

2019

Erken ergenlik olgularında iki farklı GnRH analog tedavisinin etkilerinin değerlendirilmesi

AKA S. , TAŞKIN A., BENGÜR F. B. , ABALI S. , SEMİZ S.

XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2019

2018

2018

Yeni tanı diyabetli ergende sebat eden kreatinin yüksekliği: HNF1B-MODY

Abalı S. , Küçük N.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları - 9, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018

2017

2017

Çocukluk çağı kronik spontan ürtikerinde tiroid otoantikor sıklığı

Eser Şimşek I., Abalı S. , Çöğürlü M. T. , Aydoğan M.

24. Ulusal Alerji ve Klinik immünoloji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2014

2014

GAD Antibody Positivity is Associated with Higher Prevalence of Autoimmune Thyroiditis in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Abalı S. , Çelik E., Haliloğlu B., Baş S., Atay Z., Demircioğlu S., et al.

The 53rd Annual ESPE Meeting in Dublin, The Republic of Ireland, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82, pp.208

2014

2014

Is There a Change in the Presentation of Childhood Type-1 Diabetes Mellitus in the Last 15 Years? Data from a Tertiary Care Center in Turkey

Abalı S. , Çelik E., Haliloğlu B., Baş S., Atay Z., Demircioğlu S., et al.

The 53rd Annual ESPE Meeting in Dublin, The Republic of Ireland, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82, pp.217

2014

2014

Sleep-related Breathing Disorders in Pycnodysostosis

Demircioğlu S., Atay Z., Gökdemir Y., Baş N., Haliloğlu B., Abalı S. , et al.

53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82, pp.188

2013

2013

Short stature, osteoporosis and fractures are not always due to osteogenesis imperfecta: two cases diagnosed with lysinuric protein intolerance

Abalı S. , Atay Z., Haliloğlu B., Güran T., Bereket A., Turan S.

ESPE 2013 – 9TH JOINT MEETING OF PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.224

2013

2013

Hypoglycaemia: an unrecognised problem in cystic fibrosis (CF) patients unmasked by continuous glucose monitoring (CGM)

Haliloğlu B., Gökdemir Y., Atay Z., Abalı S. , Güran T., Karakoç F., et al.

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, ESPE-PES-APEG-APPES-ASPAE-JSPE-SLEP, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.275-276

2013

2013

Hypothalamic obesity (HyOb) in children: a life-threatening disease

Haliloğlu B., Demircioğlu S., Atay Z., Güran T., Abalı S. , Bereket A.

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, ESPE-PES-APEG-APPES-ASPAE-JSPE-SLEP, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.249-250

2013

2013

GCK gene mutations are a common cause of childhood-onset MODY maturity-onset diabetes of the young in a Turkish cohort

Haliloğlu B., Hysenaj G., Atay Z., Güran T., Abalı S. , Demircioğlu S., et al.

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, ESPE-PES-APEG-APPES-ASPAE-JSPE-SLEP, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.264-265

2013

2013

Higher insulin detemir doses are required for the similar glycaemic control: comparison of insulin detemir and insulin glargine in children with type 1 diabetes

Abalı S. , Demircioğlu S., Atay Z., Güran T., Haliloğlu B., Bereket A.

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, ESPE-PES-APEG-APPES-ASPAE-JSPE-SLEP, Milan, September 2013, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.147

2013

2013

The relationship between hepcidin concentrations in serum with iron homeostasis in obese children

Helvacıoğlu D., Demircioğlu S., Güran T., Atay Z., Haliloğlu B., Abalı S. , et al.

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, ESPE-PES-APEG-APPES-ASPAE-JSPE-SLEP, Milan, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.232-233

2012

2012

EVALUATION OF THYROID FUNCTIONS IN PRETERM NEWBORNS LESS THAN 34 WEEKS OF GESTATION

Abalı S. , Baş F., İnce E. Z. , Bundak R., Çoban E. A.

4th Congress of European Academy of Pediatric Societies, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2012, vol.97, pp.188-189

2012

2012

Challenging clinical course of a case of neonatal severe hyperparathyroidism (NSHPT) associated with homozygous CASR mutations

Atay Z., Bereket A., Haliloğlu B., Abalı S. , Özdoğan T., Vilaca ., et al.

51th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, 20 - 23 September 2012, vol.78, pp.145

2012

2012

Pycnodysostosis with cathepsin K mutations

Demircioğlu S., Arman A., Güran T., Atay Z., Haliloğlu B., Abalı S. , et al.

51th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, 20 - 23 September 2012, vol.78, pp.13

Books & Book Chapters

2021

2021

Tip 2 Diabetes Mellitus

Semiz S. , Abalı S.

in: Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet, Feyza Darendeliler,Zehra Aycan,Cengiz Kara,Samim Özen,Erdal Eren, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1511-1526, 2021

2021

2021

SHOX Eksikliği ve SHOX Eksikliğinde Büyüme Hormonu Kullanımı

Abalı S. , Bereket A.

in: Growth Hormone Treatment: Evidence Based Approach, Feyza Darendeliler,Şükran Darcan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.37-47, 2021

2015

2015

Turner sendromu

BEREKET A., ABALI S.

in: Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, AYŞEHAN AKINCI, NURÇİN SAKA, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, pp.37-49, 2015

2015

2015

Diyabetli bireylerin pediyatrik bakımdan erişkine geçişi

ABALI S. , TURAN S., DEYNELİ O.

in: Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Şazi İmamoğlu, İlhan Satman, Sema Akalın, Serpil Salman, Candeğer Yılmaz, Editor, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Ankara, pp.507-514, 2015

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

European Society for Paediatric Endocrinology

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği

Member

Scientific Refereeing

May 2021

May 2021

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

Other Journals

May 2021

May 2021

59th Annual ESPE Meeting, 22-26 September 2021

Conference Paper (Abstract)

December 2020

December 2020

ABANT TIP DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

October 2020

October 2020

ABANT TIP DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

ABANT TIP DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2020

September 2020

ABANT TIP DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

April 2020

April 2020

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

Journal Indexed in SCI-E

March 2020

March 2020

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

April 2019

April 2019

58th Annual European Society For Paediatric Endocrinology Meeting, Vienna, Austria 19-21 September 2019

Conference Paper (Abstract)

October 2018

October 2018

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

April 2018

April 2018

57th Annual European Society for Paediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece 27-29 September 2018

Conference Paper (Abstract)

April 2016

April 2016

55th Annual European Society for Paediatric Endocrinology Meeting, Paris, France 10-12 September 2016

Conference Paper (Abstract)

Tasks In Event Organizations

Kasım 2019

Kasım 2019

NeoGIStanbul 2019, Neonatal Gastrointestinal Hastalıklar ve Beslenme Sempozyumu

Scientific Congress

Abalı S.
İstanbul, Turkey

Temmuz 2016

Temmuz 2016

5. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 24. Diyabetik Çocuklar Kampı

Science / Art Camp or Summer School Organization

Abalı S.
Kocaeli, Turkey

Temmuz 2012

Temmuz 2012

2. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 20. Diyabetik Çocuklar Kampı

Science / Art Camp or Summer School Organization

Abalı S.
Kocaeli, Turkey

Ağustos 2010

Ağustos 2010

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 18. Diyabetik Çocuklar Kampı

Science / Art Camp or Summer School Organization

Abalı S.
Edirne, Turkey

Temmuz 2009

Temmuz 2009

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 17. Diyabetik Çocuklar Kampı

Science / Art Camp or Summer School Organization

Abalı S.
Edirne, Turkey

Nisan 2009

Nisan 2009

31. Pediatri Günleri, 14-17 Nisan 2009

Scientific Congress

Abalı S.
İstanbul, Turkey

Mart 2009

Mart 2009

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 2008-2009

Scientific Congress

Abalı S.
İstanbul, Turkey

Temmuz 2008

Temmuz 2008

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 16. Diyabetik Çocuklar Kampı

Science / Art Camp or Summer School Organization

Abalı S.
Edirne, Turkey

Nisan 2008

Nisan 2008

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 2007-2008

Scientific Congress

Abalı S.
İstanbul, Turkey

Temmuz 2007

Temmuz 2007

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 15. Diyabetik Çocuklar Kampı

Science / Art Camp or Summer School Organization

Abalı S.
Edirne, Turkey

Nisan 2007

Nisan 2007

29. Pediatri Günleri, 10-13 Nisan 2007

Scientific Congress

Abalı S.
İstanbul, Turkey

Temmuz 2006

Temmuz 2006

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 14. Diyabetik Çocuklar Kampı

Science / Art Camp or Summer School Organization

Abalı S.
Edirne, Turkey

Nisan 2006

Nisan 2006

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 2006-2007

Scientific Congress

Abalı S.
İstanbul, Turkey

Awards

September 2016

September 2016

European Society for Paediatric Endocrinology Travel Grant

55Th Annual Espe Meeting İn Paris, France, 10 To 12 September 2016

April 2016

April 2016

Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü (grup ödülü)

38. Pediatri Günleri Ve 17. Pediatri Hemşireligi Günleri" Kapsamında Prof. Dr. Cihat Tahsin Gürson Anısına Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şube Tarafından Düzenlenen Ödül Yarışması

February 2016

February 2016

En İyi Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü (grup ödülü)

3. Marmara Pediatri Kongresi, 18-20 Şubat 2016, İstanbul

January 2014

January 2014

Poster Bildirisi Birincilik ödülü (Grup ödülü)

I. Marmara Pediatri Kongresi, 17-19 Ocak 2014, İstanbul

October 2013

October 2013

Sözlü Bildiri üçüncülük ödülü (grup ödülü)

17. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Kongresi, 1-5 Ekim 2013, EdirneEdit Congress and Symposium Activities

2020

2020

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

Invited Talks

November 2019

November 2019

NeoGIStanbul Neonatal Gastrointestinal Hastalıklar ve Beslenme Sempozyumu

Conference

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi-Turkey

November 2019

November 2019

ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmları

Seminar

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği-Turkey

September 2019

September 2019

5.Yıl Tıpta Yenilikler Sempozyumları

Conference

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi-Turkey

May 2019

May 2019

ALIS International Student Congress on Pediatrics and Pediatric Surgery

Conference

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 298

h-index (WOS): 10

Scientific Research / Working Group Memberships

2021 - Continues

2021 - Continues

Noonan Sendromu Çalışma Grubu

https://www.cocukendokrindiyabet.org/

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, Turkey

2014 - Continues

2014 - Continues

Boy Kısalığı Ve Büyüme Hormonu Çalışma Grubu

http://www.cocukendokrindiyabet.org/

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, Turkey