General Information

Biography

Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde 2012- 2016 yılları arasında tamamladı. 2017 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimini, yine aynı Üniversite'nin Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında  "Hastane Çalışanlarının Duygusal Okuryazarlık Düzeyleri ile İş Yaşam ve İş Aile Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma" başlıklı tezi ile 2019 yılında tamamladı. 2018- 2019 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. 2020 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2021 yılında Sağlık Yönetimi bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 

Institutional Information

Unit
Faculty of Health Sciences
Department
Healthcare Management

Contact